Uluslararası iş ilişkilerine girerken sözleşmelerin hazırlanması, imza öncesi müzakeresi ve uygulanmasının hukuki takibi önem taşır. Yabancı firmalarla girilecek ortaklık, mal alım/satım, distribütörlük, Joint-Venture, Franchise, acentalık, kredi, lisans, iş/istisna akitleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri her hukuk bürosunun harcı değildir. Marka, Patent, Fikri ve Sınai Haklar konuları ise bir diğer global boyutlu uzmanlık alanıdır.

Uluslararası ticari ilişkilerden doğan sınır ötesi alacakların takip ve tahsili de uluslararası hukuk hizmet sağlayıcısı gerektirir. Bu bağlamda öncelikle müvekkil ile borçlu arasındaki ticari ilişkiyi bozmaksızın, Avrupa’da “Inkasso” olarak tabir edilen hukuki çerçevede, yüksek yargı masrafları ve adli süreçlere girmeden alacakların tahsiline çalışılmalıdır. Bu girişimden sonuç alınamazsa, tabii ilgili ülke yasalarının öngördüğü prosedür çerçevesinde müvekkilin hakkı yargıda en etkin şekilde aranmalıdır.

İhracatçıların yurtdışı satışlarda ticari alacaklarını güvence altına alacak belge ve dokümanları alıcı firmalardan talep etmekte zorlandıkları, bu yüzden de ihracat yaparak gelir sağlamaya çalışırken, ticari gelir ve hatta sermaye kaybına uğradıkları görülmektedir. Böylesi durumlarda alacağını bizzat takip etmeye yönelen ihracatçılar çoğu kez umutsuz ve sıkıntılı bir süreçle yaşarlar. Böylesi durumlarda yetkili hukuk ve mahkeme (taraflar arasında ayrıca bir sözleşme yoksa) davalının, yani alıcı firmanın ülkesinin hukuku ve mahkemesidir. Bu nedenle, ihracatçı firma alacağını tahsil amacı ile ilgili ülkeye giderek bir hukuk bürosu ile anlaşma yapmak ve gerekirse orada dava açmak zorunluluğu ile karşılaşır.

En sağlıklı yol, dış ticaret vb. uluslararası işlemlere girmezden önce Euroturk Global ile temasa geçerek hukuki güvence sağlanmasıdır. Tam tersi bir durum söz konusu olduğunda, yani sizin yurtdışı borcunuz dolayısıyla takibe maruz kalmanız durumunda da borcunuzun en uygun biçimde yapılandırılması ve yabancı alacaklıya karşı profesyonel korunmaya alınmanız için Euroturk çözüm ortağınız olacaktır.

Login

Register | Lost your password?