Global ekonominin rüzgârı dünyada ciddi değişimlere yol açarken, Türkiye’de de sadece ulusal ölçekte bir ticari ve kurumsal varlık gösterenler gelecek perspektifi bakımından önemli bir şeyleri kaçırıyor olduklarını hissediyorlar. Ancak uluslararası arenada iş yapmak isteyen girişimciler, farklı ülkelerin girift mevzuat ve ticaret pratiğini gereğince öğrenmek ve anlamak durumundalar. Bulundukları ülkeden yapacakları hiçbir araştırma ve ön hazırlık, diğer ülkede ihtiyaç duyacakları kalifiye desteğin yerini tutamayacaktır. Yabancı ülkelerle iş yapmakta başarı artık sadece yabancı dil değil, yabancı ülkenin iş mantalitesi, ticaret iklimi, bürokratik ve profesyonel kültürünü bilerek iletişim kurmayı gerektiriyor. Bu da ilgili ülkede güçlü lokal ilişki ve altyapısı olan, güvenilir bir partnerle vizyon ve projelerin paylaşılmasını ister.

Euroturk Global, bir yandan uluslararası iş çevrelerine Türkiye’ye yönelik girişimlerinde multidisipliner danışmanlık ve temsilcilik hizmetleri verirken, diğer yandan Türkiye merkezli müvekkillerine sınır ötesi kurumsallaşma ve iş geliştirme desteği ile uluslararası rekabet gücü ve karlılıklarının artmasını sağlamaktadır.

Pazarlama dahisi Michael Porter’a göre, işletmeler rekabet avantajı elde etmek istiyorlarsa, artık bunu işleri ya da iş süreçlerini daha verimli hale getirerek elde edemezler. Bunun için diğerlerinden farklı ve özgün bir rekabet yolu bulmalılar.

Uluslararası şirketleşme, satranç oyunundaki gibi ileri görüşlü ve doğru bir başlangıç hamlesi gerektirir. Doğru planlanıp, profesyonelce uygulanan sınır ötesi şirketleşme, kurumsal profili güçlendirirken, rekabet gücü ve vergi sonrası karlılığın artmasını sağlar.

Günümüz global ekonomisinin sert rekabet ortamında başarı, mevcut tüm fırsatları değerlendirmeyi gerektirmektedir. Ancak farkında olmadığınız imkanlar sizin için fırsat olamayacaktır.

Login

Register | Lost your password?